Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

KAM Forum for Kontaktpersoner

Hvad?
Et par gange om året afholder KAM Kontaktpersonforum, hvor vi inviterer kontaktpersonerne i vores medlemskirker til diskussion og information.

Hvornår?
KAM Forum for Kontaktpersoner afholdes et par gange årligt. 

Hvor?
I KAMs lokaler på Herlev Hovedgade 195 C, 2. sal (indgang på bagsiden af bygningen)

Tilmelding
Alle KAMs medlemskirker får tilsendt en invitation med link til tilmelding, når der er planlagt et nyt forum

Program
Programmet varierer fra gang til gang, men omhandler altid emner, der er relevante for hvervet som kontaktperson. Derudover vil der altid være tid til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer over et stykke pizza.


Referater fra tidligere fora

September 2022
På mødet snakkede vi blandt andet om den nye seniorordning, nye barselsregler samt budget 2023 og de sæsonbestemte lønforhandlinger
Noter fra mødet findes her og powerpoints fra aftenens oplæg findes her

Februar 2022
Indholdet på mødet var centreret om budget 2023, afslutning af ferieåret for de særlige feriedage, ændringer ifm de nye overenskomster samt procedurer ifm nyansættelser. 
Noter fra mødet kan findes her
Du kan også finde aftenens oplæg om ansættelsesprocedurer og ændringer til overenskomsterne

September 2021
På første forum efter coronanedlukningen snakkede vi blandt andet om ferie, lønforhandlinger og budget 2022
Referat kan læses her
Præsentation om lønforhandlinger findes her 

Februar 2020
På det første forum i 2020 snakkede vi blandt andet om den nye ferielov, længerevarende sygdom og betalt frokostpause. 
Opsummeringen kan læses her
Præsentation om den nye ferielov
Præsentation om længerevarende sygdom

September 2019
Her snakkede vi blandt andet om digitale arbejdssedler, lønforhandlinger og de nye ferieregler.
Referatet kan læses her

Marts 2019
KAMs Forum for Kontaktpersoner i marts 2019 handlede blandt andet om budget 2020, den nye ferielov og nye bestemmelser omkring arbejdsmiljø og krænkende adfærd. Du kan finde præsentationer og relevante links herunder

- Oxford research: Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken
- Arbejdstilsynets nye vejledning: Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger
- KAM præsentation: Den nye ferielov
- KAM præsentation: Psykisk arbejdsmiljø

September 2018
Hermed referat fra kontaktpersonforum september 2018, hvor vi blandt andet snakkede om ny ferielov, GDPR , lønforhandlinger og MUS/APV.
Referatet kan læses her

Marts 2018
Tak for et godt Forum d. 20. marts 2018!
Det fulde referat kan læses her