Forside

KirkeAdministration er et regnskabscenter oprettet af menighedsråd på tværs af provsti og stiftsgrænser. 

 

KirkeAdministration er et frivilligt initiativ, hvor de menighedsråd, der melder sig ind i fællesskabet bliver "medejere" af et kontor, der varetager kirkernes regnskab, budget, bogføring, løn mv. Det er medlemmerne af KirkeAdministration, der sætter rammerne og udgør repræsentantskabet.
 
Har du lyst til at læse mere detaljeret, hvad KirkeAdministration kan gøre for din kirke, kan du læse vores præsentationsfolder, eller du kan downloade præsentationsfolderen som en pdf fil 
her
 
I magasinet Kirkepartner er der i april 2016 bragt en artikel om os. Artiklen findes her: http://kirkepartner.dk/magasin/, og uddybende omtale her: http://kirkepartner.com/.
 

 


Nye HR-funktioner i KAM

Læs mere her

 

Scanningssystem.

Pr. 1.1.2017 kom der et nyt scanningssystem, der betyder at der ikke længere er nødvendig at sende post til KAM.

Læs mere om det nye scanningssystem, der tilbydes (ikke et krav) fra januar.

 

 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

den 8. maj 2017

med dagsorden og bilag.


 

Husk at...

...da KirkeAdministration er blevet godkendt som selvstændig juridisk enhed beder ministeriet om, at godkendelsen fremgår af hvert deltagende menighedsråds mødereferat. Læs mere i referatet fra bestyrelsesmødet den 21.08.2017 eller her.

 

...den endelige drifts- og anlægsramme for 2018 udmeldes senest 15.9. Budget 2018 skal være godkendt på et menighedsrådsmøde senest 15.11.  Budgettet skal være elektronisk afleveret FØR menighedsrådsmødet, og det stempel der i forbindelse med den elektroniske aflevering påføres budgettet, skal fremgå af referatet.  "Budget afleveret d.. (stempel)  blev godkendt"   - Referatet skal være lagt på DAP'en senest 7 dage efter godkendelsen.

 
...det i forbindelse med det nye menighedsråds tiltrædelse, er vigtigt at gennemgå og opdatere "Bilag til regnskabsinstruks". Læs mere
 

 

 

Mangler I hjælp til regnskab, løn eller HR?

Kirkeadministration er et regnskabscenter oprettet af og for menighedsråd
 

KirkeAdministration er et frivilligt initiativ, hvor de menighedsråd, der melder sig ind i fællesskabet bliver "medejere" af et kontor, der varetager kirkernes regnskab, budget, bogføring, løn mv. Det er medlemmerne af KirkeAdministration, der sætter rammerne og fungerer som bestyrelse.

 
Har du lyst til at læse mere detaljeret, hvad KirkeAdministration kan gøre for din kirke, kan du læse vores præsentationsfolder
her

 

 

I magasinet Kirkepartner blev der i april 2016 bragt en artikel om os. Artiklen findes på http://kirkepartner.dk/magasin/, og uddybende omtale her: http://kirkepartner.com/.

 

 

Lønafleveringsfrister

Medlemsinformation

Referat fra bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 29. juni 2020 kan nu findes her

Referat fra repræsentantskabsmøde
Referatet fra repræsentantskabsmødet d. 8. juni 2020 kan nu findes her

Aflønning af timelønnede under Corona
Der er endelig kommet en vejledning til aflønning af hjemsendte timelønnede. Læs mere under Q16 her 

Nye ferievejledninger
Kirkeministeriet har udsendt to vejledninger angående den nye ferielov. En til menighedsrådet og en til de ansatte. Du kan finde begge her

 

Vigtige datoer

01
AUG

Forberedelse på efterårets lønforhandlinger, Medarbejdermøde

Forberedelse på efterårets lønforhandlinger, Medarbejdermøde

Dato: 
Lørdag d. 1. august 2020 (hele dagen) til mandag d. 31. august 2020 (hele dagen)

01
SEP

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport

Dato: 
Tirsdag d. 1. september 2020 (hele dagen)

15
SEP

Udmelding af endelige bevillinger

Udmelding af endelige bevillinger

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020 (hele dagen)

15
SEP

Modtagelse af revideret regnskab

Modtagelse af revideret regnskab

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020 (hele dagen)

15
SEP

Sidste frist for aflevering af lønkrav

Sidste frist for aflevering af lønkrav

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020 (hele dagen)

15
SEP

Behandling af lønforslag

Behandling af lønforslag

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020 (hele dagen) til fredag d. 30. oktober 2020 (hele dagen)

01
OKT

Planlægning af aktiviteter i december/juleugen

Planlægning af aktiviteter i december/juleugen

Dato: 
Torsdag d. 1. oktober 2020 (hele dagen) til lørdag d. 31. oktober 2020 (hele dagen)

15
OKT

Revideret regnskab og protokollat skal være behandlet.

Revideret regnskab og protokollat skal være behandlet.

Dato: 
Torsdag d. 15. oktober 2020 (hele dagen)

01
NOV

Hjemsendelse, afsked eller ophør af gravermedhjælpere/gartneriarbejdere

Hjemsendelse, afsked eller ophør af gravermedhjælpere/gartneriarbejdere

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020 (hele dagen) til mandag d. 30. november 2020 (hele dagen)

15
NOV

Endeligt budget afleveres.

Endeligt budget afleveres.

Dato: 
Søndag d. 15. november 2020 (hele dagen)

15
NOV

Godkendt regnskab fra PU

Godkendt regnskab fra PU

Dato: 
Søndag d. 15. november 2020 (hele dagen)

01
DEC

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport

Dato: 
Tirsdag d. 1. december 2020 (hele dagen)

01
JAN

Planlæg afholdelse af restferie inden 1. maj

Planlæg afholdelse af restferie inden 1. maj

Dato: 
Fredag d. 1. januar 2021 (hele dagen) til søndag d. 31. januar 2021 (hele dagen)

01
FEB

Offentliggrelse af årsregnskab

Offentliggrelse af årsregnskab

Dato: 
Mandag d. 1. februar 2021 (hele dagen)

01
FEB

Behandling af revisonsprotokollat

Behandling af revisonsprotokollat

Dato: 
Mandag d. 1. februar 2021 (hele dagen)

01
FEB

Afholdelse af medarbejdermøder

Afholdelse af medarbejdermøder

Dato: 
Mandag d. 1. februar 2021 (hele dagen) til mandag d. 1. marts 2021 (hele dagen)

01
MAR

Ansættelse / genindkaldelse af gravermedhjælp / gartneriarbejder

Ansættelse / genindkaldelse af gravermedhjælp / gartneriarbejder

Dato: 
Mandag d. 1. marts 2021 (hele dagen) til onsdag d. 31. marts 2021 (hele dagen)

01
APR

Aflevering af årsregnskab

Aflevering af årsregnskab

Dato: 
Torsdag d. 1. april 2021 (hele dagen)

01
APR

MUS-samtaler, APV, Lønforhandling med gravermedhjælpere, Udbetaling og overførsel af restferie

MUS-samtaler, APV, Lønforhandling med gravermedhjælpere, Udbetaling og overførsel af restferie

Dato: 
Torsdag d. 1. april 2021 (hele dagen) til fredag d. 30. april 2021 (hele dagen)

15
APR

Udmelding af foreløbig driftsramme

Udmelding af foreløbig driftsramme

Dato: 
Torsdag d. 15. april 2021 (hele dagen)

01
MAJ

Mederbejdermøde, Plan for vikardækning i sommerferien

Mederbejdermøde, Plan for vikardækning i sommerferien

Dato: 
Lørdag d. 1. maj 2021 (hele dagen) til mandag d. 31. maj 2021 (hele dagen)

01
JUN

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport

Dato: 
Tirsdag d. 1. juni 2021 (hele dagen)

15
JUN

Budgetbidrag til PU

Budgetbidrag til PU

Dato: 
Tirsdag d. 15. juni 2021 (hele dagen)

01
AUG

Forberedelse på efterårets lønforhandlinger, Medarbejdermøde

Forberedelse på efterårets lønforhandlinger, Medarbejdermøde

Dato: 
Søndag d. 1. august 2021 (hele dagen) til tirsdag d. 31. august 2021 (hele dagen)

01
SEP

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport

Dato: 
Onsdag d. 1. september 2021 (hele dagen)

15
SEP

Udmelding af endelige bevillinger

Udmelding af endelige bevillinger

Dato: 
Onsdag d. 15. september 2021 (hele dagen)

15
SEP

Modtagelse af revideret regnskab

Modtagelse af revideret regnskab

Dato: 
Onsdag d. 15. september 2021 (hele dagen)

15
SEP

Sidste frist for aflevering af lønkrav

Sidste frist for aflevering af lønkrav

Dato: 
Onsdag d. 15. september 2021 (hele dagen)

15
SEP

Behandling af lønforslag

Behandling af lønforslag

Dato: 
Onsdag d. 15. september 2021, kl. 00:00 til søndag d. 31. oktober 2021, kl. 00:59

01
OKT

Planlægning af aktiviteter i december/juleugen

Planlægning af aktiviteter i december/juleugen

Dato: 
Fredag d. 1. oktober 2021 (hele dagen) til søndag d. 31. oktober 2021 (hele dagen)
Ophavsret: