Konsulentbistand / Akut hjælp

KirkeAdministration.dk tilbyder konsulentbistand og akuthjælp til ikke medlemmer.

 

 

Er der akut behov for hjælp til bogføring, lønbehandling m.v, så kan KAM løse opgaven for jer i en periode på op til 3 måneder, uden at I behøver at tage stilling til indmeldelse.

 

Er der rod i regnskabet, lønproblemer, eller trænger kirkegårdsadministrationen til modernisering, eller bare et eksternt øje på forretningsgang og mulighed for optimering, så kontakt KAM.

Vi har meget erfarne medarbejdere på alle områder, der aldrig laver andet og altid arbejder med optimering og effektivitet for øje.

 

Vi har flere eksempler på kirker, der omtrent har tjent det første års KAM bidrag hjem pga. effektivisering, ændring i skatte- og momsafregninger, sygerefusioner og mange andre fejlmuligheder, der ligger i systemet, når arbejdet ikke udføres af medarbejdere med den nødvendige erfaring og engagement.

 

Pris på timebasis for ikke medlemmer udgør kr. 550. Der faktureres for minimum en time plus evt. transporttid. Udføres ekstraarbejde for medlemmer f.eks menighedsplejeregnskaber, konsulentydelser mv. er timeprisen kr. 300. KAM er en del af folkekirken og dermed er der ingen momspligt.

 

Kontakt os på tlf. 3827 1000 eller på mail: sosp@km.dk for at høre nærmere.

 

 

Ophavsret: