Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Til kontaktpersonen

På denne side og undersiderne findes nogle nyttige vejledninger og links, der kan lette kontaktpersonens daglige arbejde.

Kontaktpersonen kan også finde mange nyttige oplysninger om ansættelse, arbejdsmiljø og uddannelse på FolkekirkensPersonale. Endvidere kan Personalevejledning for menighedsråd være et nyttigt hjælpemiddel.

 

Hvis du er ny kontaktperson, og har fået til opgave at sikre et godt arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejderne, så gælder det om at være nysgerrig på medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen. På denne side finder du nogle spørgsmål til medarbejderne, der hjælper dig med at få hul på snakken om arbejdsmiljø og trivsel.

 

Ved ansættelse af nye medarbejdere er det vigtigt at det er de korrekte ansættelsesbeviser, der er udfyldt.  Det er vigtigt at alle felter udfyldes på kontrakterne, og at der ikke tilføjes "særaftaler". 

Rådfør jer med Stiftet og Landsforeningen og HUSK, at alle kontrakter (undtaget for gravermedhjælpere) skal forhandles med de relevante fagforeninger.
HUSK også at for ansatte på intervalløn kan der kun gives tillæg i form af engangstillæg (bortset fra rådighedstillæg) - og at alle tillæg skal forhandles med fagforeningen.  
  
Ved indgåelse af individuelle lønaftaler anvendes et særligt skema, der kan findes her.
 
Hent de gældende ansættelsesbeviser på DAP'en - den digitale arbejdsplads. Disse findes under Håndbøger / blanketsamling / personale.
 
Medarbejdernes lønsedler findes på DAP under DATAARKIV.  Det er vigtigt at lønsedler tjekkes løbende. 
 

Hvem gør hvad i samarbejdet med KAM?
 
 
Københavns Stift afholdte i efteråret 2013 informationsmøder om lønforhandling og overenskomster. Det udleverede materiale indeholder mange informationer, der kan være nyttige for kontaktpersoner.
Materialet kan hentes her:
 
 

Lønafleveringsfrister

Der er ingen begivenheder.