Julegaver

Årets julegave til medarbejderne – skattefrit?

Hvad skal årets julegave til medarbejderne være i år? For de fleste er svaret, at julegaven skal være skattefri! Se hvad, du som arbejdsgiver må give dine medarbejdere skattefrit i julegave.

Hvornår er julegaven skattefri?
Gaver fra arbejdsgiver til en medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Efter praksis gælder det dog ikke naturaliegaver i anledning af jul eller nytår, hvis gavens værdi ikke er større end 800 kr (2014). Gaver i form af kontanter beskattes altid. Det samme gælder normalt også for gavekort.

  • Vælger arbejdsgiveren at give en julegave bestående af tre flasker vin og en æske chokolade, er gaven skattefri for medarbejderen, hvis prisen maksimalt er 800 kr.
  • Vælger arbejdsgiveren at give ”Byens gavekort” til en værdi af maksimalt 800 kr., der kan bruges i mange af byens butikker, er medarbejderen skattepligtig af gavekortets pålydende.

Er det muligt at give medarbejderen en skattefri julegave efter eget valg?
En vis valgfrihed er mulig. Fra praksis kan nævnes følgende eksempler, hvor gavekortet mv. er blevet sidestillet med en naturaliegave og dermed skattefrit, da værdien ikke oversteg 800 kr. Fælles for de nævnte eksempler er, at gavekortet mv. ikke kan ombyttes til kontanter:

  • Medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25 forskellige gaver via internettet. Arbejdsgiveren havde på forhånd udvalgt de 25 gaver.
  • Et gavekort til en bestemt restaurant. Gavekortet gav medarbejderen ret til at vælge mellem tre forskellige menuer.
  • Et oplevelsesbevis, der gav adgang til én hotelovernatning for to personer inklusive morgenmad alternativt to overnatninger på en campingplads. Oplevelsesbeviset kunne benyttes på en lang række hoteller og campingpladser.

Selv om gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter, viser praksis dog, at ikke alle gavekort, hvor der kan vælges mellem forskellige naturalier, er skattefri efter den særlige julegaveregel. I en konkret sag påtænkte en virksomhed at give medarbejderne et gavekort med en værdi på maksimalt 800 kr. Medarbejderen kunne på en hjemmeside vælge mellem en bred vifte af gaver i form af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, wellness, adgang til diverse sportsaktiviteter mv. Flere gavekort kunne anvendes samlet til en enkelt aktivitet. Her var viften for bred, og gavekortet var derfor skattepligtigt for medarbejderen, selv om beløbsgrænsen på 800 kr. ikke blev overskredet.

Faktisk kan julegaven, når der er tale om naturalier eller et gavekort, der kan sidestilles med naturalier, koste op til 1.100 kr., uden at medarbejderen skal beskattes af gavens værdi. Det er dog en forudsætning for skattefrihed, at medarbejderen ikke i årets løb har modtaget andre smågaver omfattet af den særlige bagatelgrænse på 1.100 kr. 

Så vil man være helt sikker på, at julegaven ikke skal beskattes, skal den højst have en værdi på 800 kr.

 

Kilde: Bluegarden, Nyhedsbrevet Forskellen, November 2014.

Ophavsret: