Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vigtigt ved novemberlønnen

Husk at dette er årets sidste løn for de forudlønnede, så er der noget der skal reguleres, oprettes m.v. i indeværende år, er det sidste frist. 

 

For de øvrige er det jo næstsidste løn, og det er en rigtig god ide at sikre, at alt er på plads i denne løn.  Ansættelsesbeviser for nyansatte, lønændringer, og ikke mindst indberetning af ferie for personer, der ikke har optjent fuld ferie med løn.  

Vi kan stadig nå at tilrette komplicerede reguleringer, fradrag mv. i decemberlønnen. Når den er kørt, skal alt reguleres manuelt i SKAT og det er ikke god service for de ansatte, der normalt får lønsedler via FLØS i E-BOKS, at de får "KAM-lavede" suppleringslønsedler på papir.   

 

 

Derfor tjek en ekstra gang at alle lønninger er 100% på plads i novemberlønnen, - og at I har besvaret, de lønspørgsmål jeres KAM medarbejder har fremsendt. 

 

Når nye medarbejdere ansættes, så sørg altid for at der er lavet en ansættelseskontrakt FØR medarbejderen starter, hvor der er anført timetal, pensions% mv.  

Hvis der er tvivl om den endelige lønindplacering, så angiv minimumslønnen, indtil lønforhandling en er på plads. 

 

Send den foreløbige kontrakt kun med jeres underskrift + kontonr. til KAM, så vi kan oprette en løn i systemet. Det har den ansatte krav på, og det kræver SKAT.  Det er ikke ok bare at udbetale a contoløn i et par måneder indtil en kontrakt er på plads. 

 

Når den endelige kontrakt er på plads, fremsendes kopi af denne med menighedsråds og medarbejders underskrift, og vi sørger for at regulere lønnen, hvis resultatet efter lønforhandling er anderledes end den foreløbige kontrakt.  

 

Hvis I er bekendte med fratrædelser inden årets udløb, så skal I sikre, at alle fraværsoplysninger er på plads til novemberlønnen og meddele jeres KAM medarbejdere  disse sammen med  fratrædelsesdato, også selvom der er tale om en tjenestemand.    

At fratræde en medarbejder betyder at alt tilgodehavende ferie og særlige feriedage udbetales. Derfor kan vi ikke fratræde en medarbejder før vi er 300% sikre på, at den restferie - og særlige feriedage, der fremgår i FLØS er korrekt. 

Udbetaling af ferie mv. for medarbejdere, der fratræder i år, skal medtages i dette års A-indkomst. Derfor er det meget vigtigt, at oplysningerne er på plads i god tid inden decemberlønkørslen. 

 

Vi ser alt for ofte, at der går flere måneder, før en nyansat i Folkekirken får korrekt løn pga. manglende og ikke forhandlede kontrakter.  Det er ikke en god start.  HUSK at I altid kan søge hjælp hos os, når en kontrakt skal udfyldes, og vi henviser til Stift eller Landsforening, hvis vi ikke umiddelbart kan hjælpe jer.    

 

I forbindelse med novemberlønnnen må I gerne meddele, hvis I ved, at formand, kasserer, kirkeværge eller kontaktperson ikke genopstiller.