Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Skattefri godtgørelse

Menighedsrådene har mulighed for at udbetale en skattefri godtgørelse til ulønnede menighedsrådsmedlemmer og frivillige, hvis betingelserne er opfyldt. 
 
Skattefriheden er betinget af to ting: 
 
  • godtgørelsen skal dække udgifter, som modtageren har i forbindelse med arbejde for menighedsrådet
  • Man skal holde sig indenfor disse satser: 
    • Kontorhold max. kr. 1.450,- pr. år. (2021)
    • Telefon og internet max. kr. 2.400,- pr. år. (2021)
I​ alt max. kr. 3.850,- pr. år (2021)
 
Det er også en forudsætning, at modtageren af godtgørelsen ikke får andet udbetalt fra menighedsrådet. Altså ingen honorar, synsdiæter eller udlæg efter regning på udgifter vedrørende kontorhold, telefon og internet. 
 
På grund af betingelserne for skattefriheden kan menighedsrådet ikke bevilge en skattefri godtgørelse til alle rådets medlemmer. Der skal være en arbejdsmæssig begrundelse for tildelingen. Og menighedsrådet skal kunne sandsynliggøre, at modtageren rent faktisk har udgifter forbundet med arbejdet i menighedsrådet.