Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Til kassereren

Samarbejdet mellem kasserer og KirkeAdministration er meget vigtigt for både den daglige udførelse af regnskabsopgaver, men også for de kvartalsvise, halv- og helårlige fremlæggelse af regnskab, udarbejdelse af budget forslag osv.
 
Helsingør Stift har udviklet en pjece med generel information til menighedsrådets kasserer
 
KAM Arbejdsfordeling og gode råd

Arbejdsfordeling mellem KAM og MR

Service & Ydelser

KAMs formålskontoplan og bogføring

De vigtigste datoer vedrørende kvartalsrapporter, budgetter og årsregnskaber kan ses her.

KAMs forslag til menighedsrådsmødedatoer

Regneark til brug ved budgetlægning og budgetopfølgning

 
Adgang til regnskabet sker via EG Brandsofts regnskabsportal.
Alle KAM-sogne har kigge-adgang. Er du i tvivl om brugernavn og adgangskode, så kontakt KAM for nærmere vejledning.
 
 
 
Til hjælp for kassereren findes der nogle nyttige værktøjer:
 
I dataarkivet på Den digitale Arbejdsplads findes årsregnskaber, budgetter, beslutningsprotokoller fra menighedsrådsmøder mm.
På Den digitale Arbejdsplads findes også en samling af regler og blanketter. Herunder links til de mest relevante:
 

Tillæg til Bilag til regnskabsinstruks, der er godkendt til anvendelse, når der skal foretages enkelte ændringer:
 
Vejledning i opsætning af Excel til WebData findes på www.kirkeportal.dk