Til kassereren

Samarbejdet mellem kasserer og KirkeAdministration er meget vigtigt for både den daglige udførelse af regnskabsopgaver, men også for de kvartalsvise, halv- og helårlige fremlæggelse af regnskab, udarbejdelse af budget forslag osv.
 
Adgang til regnskabet sker via EG Brandsofts regnskabsportal.
 
Til hjælp for kassereren findes der nogle nyttige værktøjer: 
 
I dataarkivet på Den digitale Arbejdsplads findes årsregnskaber, budgetter, beslutningsprotokoller fra menighedsrådsmøder mm.
På Den digitale Arbejdsplads findes også en samling af regler og blanketter.
 
Vejledning i opsætning af Excel til WebData findes på www.kirkeportal.dk
 
Artskontoplan 2.8.- 2019                 Artskontoplan 2.7 - 2018  
 
Vejledning til årsafslutning 2017       Vejledning til årsafslutning 2016
 
Tillæg 2 til bilag til regnskabsinstruks - Menighedsrådets ansatte
Tillæg 3 til bilag til regnskabsinstruks - Menighedsrådets medlemmer
Tillæg 4 til bilag til regnskabsinstruks - Konti i pengeinstitutter
 
 
 
 
 
 
Ophavsret: