Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kollekt, elektronisk

Menighedsrådet kan nu bruge MobilePay, Swipp eller lignende ved kollekt i kirken

Kirkeministeriet har den 07.12.2016 udsendt:

Opdateringen af cirkulære om indsamling i kirkerne

Der har i folkekirken længe været et ønske om, at menighedsrådene får mulighed for at modtage kollekt via elektroniske betalingsløsninger såsom MobilePay, Swipp eller lignende.

Det hidtidige cirkulære om indsamling i kirkerne begrænsede modtagelsen af kollekt til kontanter. Det var således ikke muligt at modtage kollekt via mobiltelefon, tablet eller lignende.

Via projektet Menighedsråd på jeres måde er ønsket nu efterkommet i det opdaterede cirkulære om indsamling i kirkerne.

De væsentligste ændringer er:

  • Der indføres mulighed for at anvende elektroniske betalingsløsninger ved kollekt
  • Det tydeliggøres i cirkulæret, at udgifter i forbindelse med indsamling og overførsel af kollekt afholdes af kirkekassen
  • Krav om en indsamlingsbog ved hver kirke afskaffes og erstattes med krav om dokumentation for de indsamlede beløb på anden vis (man kan stadig bruge en indsamlingsbog)

Ændringen er også indarbejdet i vejledningen om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision.

Cirkulære om indsamling i kirkerne er gældende fra den 4. december 2016, og kan findes i retsinformation via følgende link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185246

Til orientering er høringsnotatet, som er resultatet af den gennemførte høring af ovenstående, vedlagt.

Høringsnotat vedrørende opdatering af cirkulære om indsamling i kirkerne.pdf

Med venlig hilsen

Kirkeministeriet