Ekstern kirkeværge

Såfremt menighedsrådet ansætter en kirkeværge, der ikke er medlem af menighedsrådet, gælder reglerne i Cirkulære om ansættelse af kirkeværge. Cirkulæret findes på Retsinformation.

 

Ophavsret: