Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Årets gang for en kontaktperson

Sådan kan kontaktpersonens opgaver organiseres henover året.

Måneder  Aktivitet  Bemærkninger
 Januar

 Indkaldelse af ferieønsker

  •   Restferie
  •   Sommerferie

Indkaldelse af ferieønsker skal ske nu for om nødvendigt at kunne varsle ferien til afholdelse

 

 Februar

Afholdelse af medarbejdermøde, hvor der bl.a. sker

  • Varsling af restferie
  • Meddelelse om plan for afvikling af hovedferien
  • Fremlæggelse af årsplan for kontaktpersonens arbejde

Arbejdsplanlægning for 2. kvartal

Læs mere om ferieregler eller kontakt dit lokale stift.

 

Læs mere om medarbejdermøder

 

Find vejledning om arbejdsplanlægning her

 Marts Ansættelse/ genindkladelse af gravermedhjælp / gartneriarbejder Kontakt evt. dit lokale stift for udfærdigelse af ansættelsesbeviser
 April

Indkaldelse og afvikling af medarbejderudviklingssamtaler og seniorsamtaler

Hvert 3. år afvikling af APV (arbejdspladsvurdering) og trivselsundersøgelse

Lønforhandling for gravermedhjælpere

Udbetaling og overførsel af restferie til næste ferieår. Husk orientering til kasserer

Se materiale på www.kirkeuddannelse.dk og www.kirketrivsel.dk

 

3F forhandler ofte i april. Forhandlinger kan også ske på andre tidspunkter.

Læs mere om regler for overførsel og udbetaling af restferie

 Maj

Medarbejdermøde

  • Opfølgning på MUS
  • Handlingsplan som opfølgning på APV hvert 3. år
  • Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsplanlægning for 3. kvartal

Plan for afløsning / vikardækning i sommerferien, hvis det ikke er løst via ferieplanen.

 

 

Læs mere på www.kirketrivsel.dk

 Juni Afvikling af sommerferie  
 Juli Afvikling af sommerferie  
 August

Forberedelse i menighedsrådet på efterårets lønforhandlinger

 

Medarbejdermøde hvor budget / aktiviteter for det kommende år gennemgås

Alle menighedsråd modtager lønstatistikmateriale fra FLØS i dataarkivet på DAP.

Vejledning og hjælpeværktøjer til lønforhandling

 September

Lønforhandlingsvindue åbner 15. september

Kvittering for modtagelse af evt. lønforslag

Arbejdsplanlægning for 4. kvartal

 
 Oktober

Menighedsrådet behandler og forhandler lønforslag i niveau 1

Sidste frist for planlægning af aktiviteter i december / juleugen

 
 November

Svar på evt. lønforhandlingsoplæg fra organisationerne senest den 15. november.

Arbejdsplanlægning for 1. kvartal

Evt. overdragelse af hvervet efter menighedsrådets nykonstitution.

Hjemsendelse / afsked eller ophør af gravermedhjælpere/ gartneriarbejdere.

Status på særlige feriefridage: afvikling, overførsel eller udbetaling?

 

 

 

 

Vær opmærksom på særlige regler med afsked eller behov for forlængelse

Vær opmærksom på menighedsrådets forpligtigelse til udbetaling af restdage af egen drift

 December Juleafslutning for medarbejderne Læs om juleaften og fast fridag