Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sygefravær - Mistet dagpengerefusion

Her er et forslag til, hvordan I kan sikre jer, at manglende sygedagpengerefusion kan modregnes i lønnen.

Hvis nedenstående tekst indtøjes i indkaldelsen til den lovpligtige sygefraværssamtale, vil det være muligt at modregne evt. mistet dagpengerefusion i medarbejderens løn, såfremt tabet skyldes at medarbejderen ikke deltager i kommunens opfølgning eller overholder kommunens frister:

 

Vi gør opmærksom på, at når vi udbetaler løn under sygdom, får menighedsrådet refusion af sygedagpenge fra kommunen i overensstemmelse med sygedagpengeloven.

På et tidspunkt vil kommunen muligvis bede dig udfylde et oplysningsskema. Herudover er det muligt, at kommunen beder dig om lægeerklæringer eller om at deltage i telefonsamtaler eller møder med henblik på en afklaring af sygdommens forløb. Kommunen kan også som led i sit opfølgningsarbejde bede dig deltage i andre foranstaltninger. Bemærk, at kommunen som udgangspunkt sender digital post til dig, som du modtager i e-boks.

Det er meget vigtigt for menighedsrådet, at du deltager i kommunens opfølgning, og at du overholder kommunens frister. Gør du ikke det, kan vi miste refusion af sygedagpenge. Vi risikerer således at lide et økonomisk tab.

Selvom du sikkert er opmærksom på ovenstående, er vi på grund af de økonomiske konsekvenser nødsaget til at tage forbehold for, at manglende deltagelse i kommunens opfølgningsarbejde kan medføre, at vi modregner den mistede refusion i din løn.

Vi gør også opmærksom på, at du har pligt til at medvirke til, at vi kan modtage sygedagpengerefusion. Du har derfor pligt til at samarbejde med dagpengekontoret i din kommune. Opfylder du ikke denne forpligtelse, har det den følge, at udbetalingen af refusion til menighedsrådet ophører. Derved vil vi lide et tab, der svarer til det mistede dagpengerefusionsbeløb. Det tab vil vi om nødvendigt modregne i din løn.