Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Børneattest

 

Kirkeministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om indhentelse af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressortområde.

I følge ministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes børneattester for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med dem.

Kravet om indhentelse af børneattest gælder såvel for lønnede ansatte, som for frivillige. Det vil sige, at alle der på en eller anden måde skal deltage i arbejdet med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn under 15 år i kirkens regi, og som ad den vej har direkte kontakt med børn eller har mulighed for direkte kontakt skal menighedsrådet indhente børneattest på, inden de ansættes eller påbegynder hvervet, såfremt der er tale om fast tilknytning.

Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at den pågældendes tilknytning til kirken skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet kirken i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som underviser, leder eller vejleder for børn under 15 år, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet kirken.

Ministeriets bekendtgørelse nr. 404 af 21. april 2016 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort kan læses i sin helhed på retsinformation via dette link:Bekendtgørelsen om indhentelse af børneattester

Børneattest indhentes via virk.dk, politiets hjemmeside - politi.dk eller via dette link: indhentelse af børneattest

Børneattesten kan også hentes herfra.