Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Obligatorisk uddannelse for medarbejderne

Når I ansætter en kordegn, en kirketjener, en graver og en kirkegårdsleder med kirketjeneste, skal I være opmærksomme på, at vedkommende skal gennemføre en obligatorisk uddannelse inden for de første to år efter ansættelsen, hvis pågældende ikke allerede har gennemført den.

Læs om uddannelserne på www.folkekirkenspersonale.dk under punktet "Uddannelse" og find også her cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer under punktet "Regler".

 

Husk at søge godtgørelse

VEU også kaldet Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse svarer til 80 procent af højeste dagpengesats. I får VEU-godtgørelse svarende til det antal timer, uddannelsen er normeret til.

For fuldtidsansatte kan der højst udbetales for 37 timer, For deltidsansatte kan I kun få godtgørelse for det antal timer, medarbejderen ellers ville være på arbejde. For at få VEU-godtgørelse må medarbejderen ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende, med mindre den pågældende ikke har brugt uddannelsen de seneste fem år.

HUSK, at:

  • det er arbejdsgiveren, der kan søge VEU og altså ikke den ansatte, som jo får sin løn under uddannelsen

  • VEU skal søges senest 4 uger efter afsluttet kursus.

Læs mere på www.veug.dk

 

Uddannelsesbevis

Som noget nyt kan gravere, kordegne og kirketjenere nu få udstedt et samlet uddannelsesbevis for de obligatoriske uddannelser, de har gennemført. Uddannelsesbeviset udstedes af AMU-Fyn.

 

Kilde: Menighedsrådenes blad, nr. 10 2015