Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Arbejde i julen

Husk at varsle arbejde i julen nu

Arbejde i julen skal varsles med mindst én måned. Husk derfor at varsle kirkefunktionærerne nu. ​​

Regler for arbejde juleaftensdag
Hvis en medarbejders faste fridag falder sammen med den 24. december, og medarbejderen har tjenstlige forpligtelser, kan fridagen med mindst 1 måneds varsel flyttes mod en erstatningsfridag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og medarbejderen.  Dette gælder for cirkulæreansatte sognemedhjælpere og for overenskomstansatte organister, kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere og gravere, men ikke for kirketjenere.

For tjenestemænds vedkommende antager vi, at de skal tåle, at den faste fridag flyttes, hvis den falder sammen med den 24. december.

Tillæg (pr. 1.4.2017)
Overenskomstansatte kordegne, sognemedhjælpere og kirkemusikere, kirketjenere og gravere, der ikke modtager rådighedstillæg, er omfattet af natpengeaftalen.

For kordegne, sognemedhjælpere og kirkemusikere betyder det, at de for arbejde juleaftensdag mellem kl. 14:00 og kl. 24:00 har ret til et tillæg på aktuelt 41,61 kr. pr. time. Hertil kommer et tillæg på 25 pct. af timelønnen (eksklusiv eget og arbejdsgivers pensionsbidrag) for arbejde juleaftensdag fra kl. 17:00. Tillæggene betales pr. påbegyndt halve time.

For kirketjenere og gravere betyder det, at de for arbejde juleaftensdag mellem kl. 14:00 og kl. 24:00 har ret til et tillæg på aktuelt 41,61 kr. i timen. Hertil kommer et tillæg på 22,32 kr. i timen for arbejde juleaftensdag fra kl. 17:00. Også disse tillæg ydes pr. påbegyndt halve time.

Gravermedhjælpere, gartneriarbejdere og gartnere er også berettigede til natpenge, hvis de efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder juleaftensdag: For arbejde mellem kl. 14:00 og kl. 24:00 honoreres de med 41,61 kr. i timen, hvortil kommer et tillæg på 22,32 kr. i timen for arbejde fra kl. 17:00.​