Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Enighed om løn før ansættelse af nye kirkefunktionærer

Når I skal ansætte en ny rnedarbejder, kan det være en god idé at betinge selve ansættelsen af, at der opnås enighed om løn- og ansættelsesvilkår.


Det forudsætter dog, at I tager et klart forbehold for, at kandidaten kun bliver ansat, hvis I og den forhandlingsberettigede organisation når til enighed om lønnen. På den rnåde står I i en bedre forhandlingsposition,
hvis kandidaten er ivrig efter at få jobbet.


Bliver I ikke enige,kan I meddele den første kandidat. at der desværre ikke kunne opnås enighed, hvorfor jobbet tilbydes en anden. I kan herefter vælge at gå videre med en anden kandidat til stillingen, Dette er især aktuelt, hvis den først foretrukne kandidat viser sig at være alt for løntung.


Bemærk dog, at hvis jeres kandidat først starter i jobbet, er vedkommende ansat, og det er I bundet af. Organisationen kan i så fald videreføre lønforhandlingen til fase 2 og evt. 3 med henholdsvis stiftet og kirkeministeriet. I det tilfælde mister I indflydelse på, hvilket lønniveau der i sidste ende bliver aftalt for den nye medarbejder.

 

Kilde: Menighedsrådenes blad, nr. 9, 2015