Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Lokalløn for tjenestemænd

Ny aftale om lokalløn

 

Det er nu muligt for menighedsråd at aftale lokalløn til nogle af folkekirkens tjenestemandsansatte og nogle medarbejdere ansat på tjenestemandslignende vilkår

 

Kirkeministeriet har udsendt cirkulære nr. 10228 af 19. august 2015 om delegation af forhandlingskompetence vedrørende lokal- og chefløn til visse tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i folkekirken.

 

I cirkulæret – der kan ses på retsinformation.dk – anfører ministeriet blandt andet, at det enkelte menighedsråd kan indgå aftale med den relevante forhandlingsberettigede organisation om engangsvederlag, kvalifikations- og funktionstillæg (midlertidige eller varige) til følgende medarbejdere:

 

1. Omfattet af FAKKs forhandlingsret

  • Tjenestemandsansatte gravere

  • Tjenestemandsansatte kirketjenere

  • Tjenestemandsansatte kirkegårdsledere

  • Tjenestemandslignende ansatte kirkegårdsledere

  • Tjenestemandsansatte kirkegårdsassistenter

  • Tjenestemandslignende kirkegårdsassistenter

 

2. Omfattet af DOKSforhandlingsret

  • Tjenestemandsansatte organister

  • Tjenestemandsansatte organistassistenter

  • Tjenestemandsansatte kantorer

  • Tjenestemandsansatte lærere på folkekirkens kirkemusikskoler

 

Menighedsrådet kan ikke indgå aftaler med nogen anden faglig organisation (fx krifa) eller for andre stillinger (fx kordegne) end dem, der er nævnt ovenfor. Det er uden betydning, om medarbejderen er medlem af den forhandlingsberettigede organisation.

 

Inden for DOKS´ forhandlingsområde er kompetencen til at indgå aftaler i øvrigt delegeret til organisationens tillidsrepræsentanter. Det er ikke tilfældet inden for FAKK´s forhandlingsområde.

 

Forhandlingerne mellem menighedsråd og FAKK eller DOKS er endelige. Hvis der ikke opnås enighed, kan sagen altså ikke videreføres til forhandling med stiftsadministrationen/Kirkeministeriet.

 

Det er menighedsrådet, der skal finansiere en aftale fx om kvalifikationstillæg.

 

Blanket til brug ved individuelle lønaftaler for tjenestemænd findes her.

 

Se endvidere brev fra Kirkeministeriet til menighedsråd, der har søgt om lønforbedringer for tjenestemænd.