Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Opdeling af personregistrering i to formålsnumre

Som mange sikkert ved, har Kirkeministeriet sammen med ERFA-gruppen for lokaløkonomi besluttet, at der skal ske en opdatering af formålskontoplanen. Det gamle formål 65 skal opdeles i civilregistrering og kirkelig registrering. Formålet med ændringen er bedre at kunne indgå kvalificeret i debatten om personregistreringen i folkekirken.
 
Det er menighedsrådet, som skal udarbejde det endelige budget, hvor personregistreringen er delt op i de to nye områder. Hvis der i det foreløbige budget er budgetteret på formål 65, skal der ske en opdeling af dette beløb til de to nye formål. Menighedsråd med kordegn vil oftest skulle tage stilling til opdeling. Kordegnen er en god hjælp i forhold til opdeling af arbejdstiden.
 
Personregistreringen deles op i:
 
- Civilregistrering (formål 65): Hovedsageligt registreringer i PersonSAG - dog er begravelse en kirkelig handling
 
og
 
- Kirkelig registrering (formål 66): Hovedsageligt registreringer i PERSON, personregistreringsprogrammet
 
Dette betyder, at de menighedsråd, der har en kordegn ansat til at stå for personregistreringen, skal være ekstra opmærksomme på at budgettere korrekt med personregistreringen. Kirkeministeriet vil pointere, at personregistrering traditionelt har ry for at tage mere tid, end det rent faktisk tager. F.eks. er en samtale med kommende dåbsforældre ikke en personregistrering, men kirkelig undervisning, og så skal det ikke registreres som personregistrering, men derimod kirkelig undervisning eller kirkelig handling.
 
Andre relevante formålsregistreringer kan bl.a. være:
 
- Kommunikation (formål 34)
- Menighedsrådet (formål 61)
- Personale (formål 62)
- Økonomi (formål 64)
 
For at gøre plads til det ekstra formålsnummer har det været nødvendigt at ændre to andre formålsnumre. Efteruddannelse bliver rykket fra formål 66 til formål 67. Forsikringspræmie bliver derfor rykket fra formål 67 til formål 69, hvor det kommer til at dele formål med Stiftsbidraget. Det er kun menighedsrådene der skal betale forsikringspræmie og kun provstiudvalgene der skal betale stiftsbidrag, derfor kan det godt lade sig gøre at have to forskellige formål på samme nummer og stadig bevare det økonomiske overblik.
 
Brandsoft har allerede flyttet de beløb, som kan flyttes automatisk. Hvis der ikke er sket ændringer fra det foreløbige til det endelige budget, er det således kun personregistreringen, der skal tages stilling til.
 
Er der nogle spørgsmål i denne forbindelse, kan I altid kontakte Landsforeningen af Menighedsråd, jeres provsti eller jeres stift. God arbejdslyst med den endelige driftsramme.
 
Med venlig hilsen
Kirkeministeriet, økonomikontoret