Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Lønforhandling

Orientering om lønforhandling for kirkefunktionærer

for overenskomstansatte kirkefunktionærer, gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere

(For tjenestemænd: Se Lokalløn for tjenestemænd)

 

Overenskomstansatte kirkefunktionærer og gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har ret til en årlig lønforhandling.

De årlige lønforhandlinger for kirkefunktionærer sker i perioden 15. september til 15. november. Forslagene fra medarbejderne eller deres faglige organisationer skal være menighedsrådene i hænde senest 15. september.

Hvis I har modtaget et forslag til lønforbedring for en af jeres ansatte fra dennes faglige organisation inden 15. september, har I pligt til at forhandle med den faglige organisation.

Gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har også ret til en årlig lønforhandling.
Gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere er dog ikke underlagt en særlig forhandlingstermin, hvorfor der for disse kan lønforhandles på alle tidspunkter af året.

 

Lokal løndannelse og lønpolitik

Den årlige lønforhandling for jeres medarbejdere kaldes "lokal løndannelse" og udgør sammen med de centralt fastsatte løntrin og lønintervaller det samlede lønsystem.

Det er vigtigt, at I i menighedsrådet reserverer budgetmidler til lokal løndannelse ligesom det er vigtigt, at I drøfter, hvilke kriterier I vil lægge vægt på i den lokale løndannelse hos jer. Kriterierne skal være kendte for medarbejderne f.eks. via en lønpolitik eller via en fremlæggelse på medarbejdermødet.

 

Er der sket ændringer siden sidste lønforhandlingsrunde?

Nej, der er ikke sket nogle ændringer, men vær opmærksom på følgende:

  • Midlertidige funktionstillæg til organister kan forhandles hele året
  • Der skal forhandles løn ved alle nyansættelser - også når menighedsrådets lønudspil er fikspunkt eller rent løntrin.

 

Hvordan gribes lønforhandlingen an?

I kan hente inspiration og skabeloner til brug for lønforhandlingerne i Landsforeningens vejledning til lønforhandling se vedhæftede link:

Landsforeningens vejledning

Bemærk, at adgang til den digitale arbejdsplads kræver log in.

Får I som menighedsråd brug for hjælp undervejs, er I altid velkomne til at kontakte stiftet for generel vejledning om lønforhandling, lønniveauer, procedurer og det praktiske i forbindelse med de eventuelle forhandlinger.