Nyheder

24.08.2017

KirkeAdministration er godkendt som selvstændig juridisk enhed.
Læs mere her.

 

27.07.2017

Har I eller skal I ansætte udenlandske medarbejdere?
Læs mere her.

 

01.06.2016

Kirkeministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om indhentelse af børneattester ved ansættels og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressortområde.
Læs mere her

 

31.05.2016

KAMs repræsentantskab har besluttet at KAM kan varetage HR-funktioner for medlemmerne.
Læs mere her.

 

31.05.2016

1. maj startede det nye ferieår. Hvis nogle af jeres medarbejdere stadig har restferie, skal der inden 30.9 indgåes aftale om overførsel til indeværende år. Læs mere her.

 

08.04.2016

I magasinet Kirkepartner er der netop bragt en artikel om os. Artiklen findes her: http://kirkepartner.dk/magasin/, og uddybende omtale her: http://kirkepartner.com/.

 

18.03.2016

Ferieåret er snart slut, og det er derfor nu, der skal tages stilling til, om ikke-afholdte særlige feriedage skal udbetales eller overføres til næste ferieår. Blanketter til dette findes her.

 

08.09.2015

Hvor finder jeg en ansættelseskontrakt? Hvordan kan vi aflønne vores vikarer? Hvad gør vi med omsorgsdage?
Læs mere her.

 

30.01.2015

Har jeres medarbejdere restferie, som skal afholdes i dette ferieår? Så er det tid til at få ferien planlagt.
Ferie og særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2013, skal afvikles... Læs mere

 

23.01.2015

KirkeAdministration.dk afholdte torsdag d. 22 januar 2015 et minikursus for alle ny- og genvalgte kasserer, hvor vi bl.a. gennemgik årsregnskabsafslutning og aflevering på DAP'en. Materialet, der blev gemmengået, findes her.

 

16.12.2014

Det er nu muligt at sende fakturaer direkte til jeres kunders e-Boks. Det er også muligt at benytte fjernprint, således at I ikke selv skal stå for udskrivning, kuvertering og forsendelse.

Læs mere...

 

26.11.2014

KirkeAdministration.dk holder åbent på alle hverdage omkring jul og nytår. Kontorets bemanding vil dog være reduceret, og der vil derfor primært blive betalt regninger og behandlet hastesager.

 

21.11.2014:

Årets julegave til medarbejderne - skattefrit?
Læs mere

 

23.09.2014:

KirkeAdministration.dk inviterede d. 18. september til Samtaleforum om regnskab. Der var 25 deltagere i aftenens samtale om KAMs baggrund og udviklingsmuligheder.

Læs mere...

 

26.03.2014:

KirkeAdministration.dk tilbyder konsulentbistand og akuthjælp til ikke medlemmer.

  

Er der akut behov for hjælp til bogføring, lønbehandling m.v, så kan KAM løse opgaven for jer i en periode på op til 3 måneder, uden at I behøver at tage stilling til indmeldelse.

 

Læs mere...

 

 

Ophavsret: