Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ferie og særlige feriedage

 

Det er vigtigt, at der skelnes mellem afholdelse af feriedage - og afholdelse af særlige feriedage. Indberettes der 6 ugers ferie, vil lønmodtageren blive trukket for den 6.uge. Der er kun 5 ferieuger. 6.uge er særlige feriedage, og skal indbettes som særlige feriedage.

 

 

Der optjenes 5 særlige feriedage pr. hele kalenderårs ansættelse.

Ansat i HELE ÅRET = optjent 5 særlige feriedage til afholdelse i ferieåret 1.maj til 30. april (0,42 dag pr. ansættelsesmåned)

 

Særlige feriedage kan skriftligt aftales overført, og i den forbindelse aftales, hvornår de forventes afviklet.

 

Er overførsel ikke aftalt, udbetales restdage ved ferieårets udløb.

 

Aftale skal være indgået inden ferieårets udløb 30.4 og kopi af overførselsaftale eller anmodning om udbetaling sendes til KAM ifm. majlønnen.

 

 

Der optjenes 25 feriedage pr. hele kalenderårs ansættelse.

Ansat HELE ÅRET = har man optjent 25 feriedage MED løn. Man har altid ret til at afholde 25 feriedage, men kun den optjente del er med løn. Ferie med løn, betyder OPTJENT ferie med løn. Der optjenes 2,08 dage pr. måneds ansættelse. De optjente dage fra 2014 afholdes i ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016

 

Af de 25 dage skal 20 dage afholdes i løbet af ferieåret, og man har krav på at afholde 3 ugers samlet hovedferie i perioden 1.5 til 30.9. De 3 ugers hovedferie skal varsles med mindst 3 måneder, så sidste frist for varslet er 9. juni. Restferien skal varsles med 1 måned.

 

 

Den 5. ferieuge kan aftales overført. Aftale om overførsel skal ske senest 30.9 i efterfølgende ferieår.

Den 5. ferieuge kan anmodes udbetalt. Det skal gøres på en blanket FE1, som umiddelbart efter ferieårets udløb kan findes på borger.dk. Det er lønmodtagerens eget ansvar at fremsende denne anmodning.

 

Hvis der ikke er sket aftale om overførsel eller udbetaling senest 30.9 i efterfølgende ferieår, fortaber lønmodtageren retten til ferien, og pengene skal i stedet indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

 

Ovenstående gælder dog kun, hvis nettobeløbet, der vil komme til udbetaling udgør over kr. 2.250. Udgør beløbet mindre, skal beløbet udbetales ved ferieårets slutning. Er det en lavtlønnet eller deltidsansat eller resterer kun et par dage - eller er det en person, med en høj træk% - så skal beløbet udbetales. - Og nu er det, at vi skal holde tungen lige i munden, for aftale om overførsel skal senest ske 30.9 men udbetaling af nettobeløb under 2.250 skal ske pr. 30.4 - Er der derfor restferie, der kan komme ind under “ under kr. 2.250 netto” er man altså nødt til at lave en aftale om udbetaling eller overførsel inden 30.4, for at kunne overholde kravet om, at beløbet skal udbetales ved ferieårets udløb.

 

 

Restferie under 2.250 kr. netto: Kopi af aftale om overførsel eller meddelelse om udbetaling sendes til KAM ifm. Majlønnen.

Restferie over 2.250 netto (der ikke skyldes feriehindring (sygdom, barsel m.v.): Aftale om overførsel indgået senest 30.9 sendes til KAM senest ifm. oktoberlønnen.

En aftale om at afholde ferie efter 30.4 er en aftale om overførsel.

Anmodning om udbetaling på blanket FE1 sendes af medarbejderen til menighedsrådet senest 30.9 og kopi sendes til KAM senest ifm. okotberlønnen.

 

Udbetaling af ferie, der skyldes feriehindring: Meddelelse om udbetaling grundet feriehindring sendes til KAM om udbetaling pr. 30.9, hvis der er tale om hovedferie, og pr. 30.4 hvis der er tale om øvrig ferie. - Bemærk mangel på vikarer m.v. anses IKKE for feriehindring. Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at medarbejderne kan afholde ferie.

 

Bemærk - der findes særlige regler, hvis den ansatte har modtaget offentlige ydelser i optjeningsåret. Så skal der udfyldes en blanket uanset beløbsstørrelse.

 

Jeg ville gerne kunne forklare dette meget enkelt - men det ER ikke enkelt, så derfor:


Tilstræb at alt ferie afholdes - og afholdes indenfor ferieåret. Det giver ingen mening at overføre 5 dage hvert år, kun en del administrationsbesvær.

Tilstræb, at hvis noget skal udbetales, er det de særlige feriedage. Det er enklest.

Husk ifm. udbetaling, at hvis de fastansatte vikarierer for hinanden og der er indregnet 6 ugers vikariat i deres kvote, så betaler kirken 2 gange for det samme, hvis noget udbetales i stedet for at blive afholdt.

 

Ferieloven kan findes på Retsinformation.

Bekendtgørelse om ferie findes på Retsinformation.

Ferievejledningen (den seneste er fra 2006) kan findes hos Moderniseringsstyrelsen.