Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ferie og særlige feriedage

Feriedage
 

Alle ansatte har ret til at afholde 25 feriedage pr. år. Men det er kun jeres faste ansatte, der har ret til at afholde ferie med løn og først når de har optjent ferien. Ferie med løn, betyder OPTJENT ferie med løn. 
Timelønnede medarbejdere får deres feriepenge overført til feriekonto og skal hente pengene der, når de holder ferie.

 

Med den nye ferielov fra 2020, skete der en overgang til samtidighedsferie, hvilket betyder, at optjente feriedage kan afholdes allerede måneden efter, ligesom der kan aftales afholdelse af ferie på forskud. Kirkeministeriet har to vejledninger om den nye samtidighedsferie som du kan finde her og her

Der optjenes 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse svarende til 25 dage på et år. Ferieåret løber fra 1.9 til 31.8 og ferie optjent i denne periode skal afholdes senest d. 31.12. Hvis ikke de første 4 uger afholdes inden 31.12, mistes retten til de første 4 uger, medmindre der er tale om feriehindring som eks. barsel, sygdom eller orlov. 

Medarbejderne har krav på at afholde 3 ugers samlet hovedferie i perioden 1.5 til 30.9. Hvis I som menighedsråd ønsker at varsle ferie for jeres medarbejdere, skal hovedferien varsles med mindst 3 måneder. Så sidste frist for varslet er 9. juni. Restferien skal varsles med 1 måned.

Restferie ud over de første fire uger, kan også aftales overført ved ferieårets udløb. Du  kan finde en blanket til overførsel af restferie her

Hvis restferien i stedet ønskes udbetalt, skal der udfyldes en blanket, der kan findes på borger.dk umiddelbart efter ferieårets udløb.

Hvis der ikke er sket aftale om overførsel eller udbetaling taber lønmodtageren retten til ferien, og pengene skal i stedet indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

Særlige feriedage

 

Optjening af særlige feriedage er overenskomstbestemt og det er derfor kun overenskomstansatte medarbejdere, der optjener ret til og løn under 6. ferieuge.

Optjeningsåret løber fra 1.1 til 31.12. I denne periode optjenes 5 særlige feriedage, til afholdelse i perioden 1.5 til 30.4 i det efterfølgende år. En medarbejder skal altså have været ansat et helt kalenderår, før der er optjent fuld ret til afholdelse af særlige feriedage i det efterfølgende ferieår.

Uafholdte særlige feriedage skal udbetales ved ferieårets afslutning d. 30. april, medmindre de er aftalt overført til næste ferieår. Du kan finde en blanket til aftale omkring udbetaling/overførsel af særlige feriedage her og læse mere om reglerne her

Der optjenes 0,42 særlige feriedage pr. måned

 

 

 

Ferieloven kan findes her

Bekendtgørelse om ferie kan findes her 
Ferievejledningen kan findes her