Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sidste frist for aflevering af lønkrav

Sidste frist for aflevering af lønkrav
15
SEP
Dato
Torsdag d. 15. september 2022 (hele dagen)

Lønforhandlinger

Lønforhandlinger for visse overenskomstdækkede medarbejdere om indplacering i intervalløn og tildeling af et varigt/midlertidigt tillæg eller engangsvederlag er påbegyndt. Der er forskellige regler for medarbejderne, som menighedsrådene skal være opmærksomme på, herunder at visse elementer vedrørende lønforhandlingsproceduren som blev ændret i forbindelse med OK15.

Kirkefunktionærer (omfattet af organisationsaftalerne), dvs. kordegne, sognemedhjælpere/kirke-og kulturmedarbejdere, kirkemusikere, kirketjenere eller gravere. Forslag om ændret indplacering i intervallet kan fremsættes af både menighedsråd og den forhandlingsberettigede organisation. Forslag fra organisationen skal være menighedsrådet i hænde senest 15. september 2017. Senest 15. november 2017 skal menighedsrådene fremsende begrundede svar og eventuelt modforslag til organisationen.

Forslag om at indgå en aftale om midlertidige tillæg og engangsvederlag kan fremsættes både af menighedsråd og den forhandlingsberettigede organisation. Der er ikke en deadline for fremsættelse af forslag, men menighedsrådet kan med fordel medtage forslag om midlertidige tillæg og engangsvederlag i forhandlingsprocessen om lønforbedringer.

Organister (omfattet af organistoverenskomsten) Forslag om tildeling af varige og midlertidige tillæg samt engangsvederlag kan fremsættes af både menighedsråd og den forhandlingsberettigede organisation. Forslag vedrørende varige tillæg skal være menighedsrådet i hænde senest 15. september 2017. Senest 15. november 2017 skal menighedsrådene fremsende begrundede svar og eventuelt modforslag til organisationen.

Forslag om engangsvederlag og midlertidige tillæg er ikke omfattet af en deadline, men menighedsrådet kan med fordel medtage forslag om engangsvederlag og midlertidige tillæg i forhandlingsprocessen om varige tillæg.