Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Aflønning af vikarer

Der findes ingen regler for, hvordan vikarer skal aflønnes. Det bestemmer menighedsrådet selv. Nedenstående er derfor blot et forslag til, hvordan aflønning kan ske.

 

 

Aflønning af vikarer med udgangspunkt i intervalløn.

 

 

Aflønning med vikarløn forudsætter at der på en måned er gennemsnitlig under 8 timers arbejde pr. uge, overskrides dette er der krav om overenskomstansættelse.

 

Til alle nedenstående satser tillægges 12,5% feriepenge.

 

 

Aflønning af kordegnevikarer.

 

Kordegnevikarer aflønnes med fixpunkt for løngruppe 1 pr. 1.4.2012 kr. 138,02 pr time.

 

Kordegnevikarer, der varetager regnskabsfunktioner aflønnes med fikpunkt i løngruppe 2 pr. 1.4.2012 kr. 144,92 pr time.

 

Kordegnevikarerer med lang erfaring kan efter individuel aftale med kontaktpersonen aflønnes med samme timeløn som den kordegn, der vikarieres for.

Kordegnevikarer uden erfaring eller uddannelse aflønnes med laveste løn i løngruppe 1 pr. 1.4.2012 kr. 131,12 pr. time.

 

Der aflønnes for minimum 3timer pr. gang og der udbetales sædvanligt tillæg for arbejde efter kl. 17 på hverdage pr. 1.4.2012. kr. 22,61 pr. time og på lørdage efter kl. 14 og søn- og helligdage pr. 1.4.2012 kr. 40,44 pr time.

 

 

Aflønning af kirketjenervikarer.

 

Kirketjenervikarer aflønnes med fixpunkt pr. 1.4.2012 kr. 131,12 pr time.

 

Kirketjenervikarerer kan efter individuel aftale med kontaktpersonen aflønnes med samme timeløn som den kirketjener, der vikarieres for.

 

Der aflønnes for minimum 3timer pr. gang og der udbetales sædvanligt tillæg for arbejde efter kl. 17 på hverdage pr. 1.4.2012. kr. 22,61 pr. time og på lørdage efter kl. 14 og søn- og helligdage pr. 1.4.2012 kr. 40,44 pr time.

 

 

Aflønning af sognemedhjælpervikarer:

 

Sognemedhjælpervikarer aflønnes med fixpunkt for løngruppe 1 pr. 1.4.2012 kr. 144,92 pr time

for vikarer, der ikke opfylder stillingens kompetencekrav.

Sognemedhjælpervikarer, der opfylder stillingens kompetencekrav aflønnes med fikpunkt i løngruppe 2 pr. 1.4.2012 kr. 151,82 pr time.

 

Sognemedhjælpervikarer kan efter individuel aftale med kontaktpersonen aflønnes med samme timeløn som den sognemedhjælper, der vikarieres for.

 

Der aflønnes for minimum 3timer pr. gang og der udbetales sædvanligt tillæg for arbejde efter kl. 17 på hverdage pr. 1.4.2012. kr. 22,61 pr. time og på lørdage efter kl. 14 og søn- og helligdage pr. 1.4.2012 kr. 40,44 pr time.

 

 

Aflønning af organistvikarer:

 

Organistvikarer aflønnes uanset uddannelse med en timeløn svarende til AC-overenskomsten for DOKS organisger, løntrin 4 pr. 1.4.2012 kr. 149,79 pr time.

 

En kirkelig handling aflønnes med 2,25 timer

 

En højmesse/ gudstjeneste aflønnes med 4,75 timer.

 

Der aflønnes i videst muligt omfang pr. tjeneste. Hvis aflønning på dag/ugebasis forekommer pga. ferie eller sygdom, aflønnes for 6 timer pr. dag, og den daglige rådighedsforpligtelse aftales.

 

Der udbetales sædvanligt tillæg for arbejde efter kl. 17 på hverdage pr. 1.4.2012. kr. 22,61 pr. time og på lørdage efter kl. 14 og søn- og helligdage pr. 1.4.2012 kr. 40,44 pr time.