Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Aflønning af kirkekorsangere

Der findes ingen regler for, hvordan vikarer skal aflønnes. Det bestemmer menighedsrådet selv. Nedenstående er derfor blot et forslag til, hvordan aflønning kan ske.

 

 

Aflønning af kirkekorsangere:

 

Der aflønnes med en timeløn svarende til intervalløngruppe 1 højeste sats for kirkemusikere kr. 196,68 pr time pr. 1.4.2012.

Alle kirkekorsangere aflønnes efter faktisk udførte tjenester.

For kirkelige handlinger  og andre gudstjenester af max 45 min varighed aflønnes med 1,5 timer.

( Hverdage 295,02 aften 317,63, lør ef.14+søndage 355,68)   Varighed udover 45 min, aflønnes med 0,25 time pr. påbegyndt 15 min.

 

For højmesser incl. ½ times prøve aflønnes med 2,25 timer for max 1,45 timers varighed. (Søndage 533,52) Herefter aflønnes med 0,25 timer pr påbegyndt 15 min.

 

For ekstra prøver af en halv times varighed aflønnes med 0,50 time. (hverd.98,34, aften 120,95,  søndage 138,78)

Afsyngning af “ukendt salme” aflønnes med ½ times ekstra prøve, solosang pga. fravær af 2. sanger aflønnes med 50% ekstra.  

 

Der gives ikke yderligere tillæg.  Dvs. ingen tillæg for sen tilkald m.v. og alle nuværende ekstra tillæg lægges ind i timeberegningen, så lønnen svarer til nuværende/ mhr. ønske i fremtiden.  

Der udbetales sædvanligt tillæg for arbejde efter kl. 17 på hverdage pr. 1.4.2012. kr. 22,61 pr. time og på lørdage efter kl. 14 og  søn- og helligdage pr. 1.4.2012 kr. 40,44 pr time.   

 

Fastansatte kirkekorsangere:

 

(Der udfærdiges en ansættelsesaftale hvoraf sangerens ansættelsesdato, løn, forpligtelser og rettigheder. opsigelsesvarsel  fremgår.  Kopi tilsendes KAM ifm. ansættelsen. Herefter afleveres kun afbejdssedler ved fravær, ekstra tjenester og ophør/ ændringer).

 

Fastansatte højmessekirkekorsangere aflønnes for f.eks 61 højmesser = kr. 32.544,72, der udbetales med 1/12 del pr. måned (2.712,06).  Der fratrækkes løbende for ALT fravær. Kirkekorsangere har ikke løn under ferie og sygdom.  

Ferie planlægges så der altid er minimum 3 sangere tilstede, og der anvendes kun vikarer ved særlige lejligheder.  

 

Fastansatte kirkekorsangere der varetager alt (den administrativt enkleste løsning):

 

Der fortages en vurdering af gennemsnitlig antal højmesser, handlinger og andre tjenester pr. år.

Det fastsættes hvor tit der er behov for at revurdere ovenstående, og der revuderes ved væsentlige ændringer. (F.eks afskaffelse af aftentjenester el. lignende) - Der fastsættes et varsel for ændringer - svarende til aftalt opsigelsesvarsel.  

Sangerne fordeler alt imellem sig og sørger indbyrdes, i samarbejde med organisten for, at alle tjenester er besat med det ønskede antal personer.

 

Eksempel:

Der ønskes 4 sangere pr. højmesse og 2 sangere til øvrige tjenester.

Det vurderes at der er 62 højmesser pr. år,  40 2.aftengudstj. og 60 handlinger, 10 ekstra prøver ifm. jul og påske.  

Der ansættes 5 sangere, der suppelerer hinanden, så ferier m.v. er dækket ind.

Hver sanger aflønnes for  (62x4:5) 49 højmesser,  16 2.aftengudstjenester, 24 handlinger og 8 ekstra prøver.   Lønnen udbetales med 1/12 del per måned, der fradrages ikke for fravær, med mindre der skal betales ekstra løn til andre pga. fraværet.   

Bemærk, det er ikke givet, at der SKAL være 4/2 sangere, det er op til rådet, hvad der ønskes